Bioritmai – trumpa istorija

Bioritmų grafikas (skaičiuoklė)Sąvoka bioritmai atsirado XIX a. pabaigoje, kai buvo pastebėta, kad žmogaus būseną įtakoja trys pasikartojantys biologiniai ciklai – fizinis, emocinis ir intelektualinis. Bioritmų teorijos pradininku laikomas dr. Wilhelm Fliess, įžymus amerikiečių gydytojas terapeutas. Jis, dirbdamas Berlyne, pirmuosius stebėjimus ir analizę atliko 1890 metais.
Dr. Wilhelm Fliess, stebėdamas savo pacientus, įžvelgė pasikartojančius karščiavimus, vaikų ligas, pažeidžiamumą ligoms ir mirčiai. Jis ėmė fiksuoti statistinius duomenis ir, juos išanalizavęs, nustatė pasikartojančius ciklus, kuriuos vėliau suskirstė į kategorijas ir pavadino esminiais žmogaus gyvenimo ritmais arba bioritmais.
Visa tai buvo labai plačiai aprašyta, bet daktaras rėmėsi tokiais dideliais ir painiais statistiniais skaičiavimais, kad mažai kas varginosi padirbėti ir pasistengti juos kaip reikiant ištirti ir suprasti. Tačiau pagrindiniai principai buvo suprasti! Šia teorija apie pasikartojančius žmogaus gyvenimo ritmus dr. Fliess kolegos abejojo, daug diskutavo ir ginčijosi. Tai vyksta ir dabar. Mokslininkai sutinka su faktu, kad žmogaus fizinė ir emocinė būklės pastoviai keičiasi. Tačiau daug kas nesutinka, kad šios būklės nuo gimimo cikliškai kartojasi.
Vienas iš dr. Wilhelm Fliess amžininkų, kurie stengėsi įsiklausyti į jo idėjas, buvo didysis psichologijos autoritetas Sigmund Freud, žmogus su ypač revoliucingomis tiems laikams idėjomis. Ankstyvąjame savo karjeros periode Sigmund Freud rodė didžiulį susidomėjimą dr. Fliess teorijomis ir jie netgi tapo gerais draugais. Buvo paskelbti 184 jo laiškai, siųsti dr. Fliess. Tačiau daktaro atsakymų, deja, neišliko.
Svarbiausios idėjos plačiai išplito mokslininkų bendruomenėje. Daktaras Hermann Swoboda, Vienos universiteto psichologijos profesorius, dar būdamas jaunuoliu, susidomėjo dr. Fliess darbais ir XIX ir XX a. sandūroje jau pats tyrė, dėstė ir rašė apie bioritmus. Prof. Swoboda pastebėjo ciklinius sapnų ir mąstymo procesų, o taip pat ciklinius karštligės, astmos ir širdies priepuolių pasikartojimus. Jo paties atlikti tyrimai tik patvirtino dr. Fliess nustatytus 23 ir 28 dienų ciklus. Tačiau Swoboda įnešė į teoriją ir savo pastebėjimą, kad cikle egzistuoja kritinės dienos. Tai dienos, kai ciklas iš negatyvaus pereina į pozityvų, ir atvirkščiai. Tomis dienomis dauguma žmonių jaučia nestabilumą, jaučia įtampą.

Biologinių ritmų teorija

Dr. Fliess sukūrė dvi pagrindines teorijas. Pirmoji sako, kad žmogui yra gamtos duoti taip vadinami “vidiniai biologiniai laikrodžiai”, kurie “pasileidžia” gimstant ir “eina” visą gyvenimą. Ir antroji, kuri sako, kad vienas iš šių laikrodžių reguliuoja 23 dienų žmogaus fizinės būklės ciklą, o kitas reguliuoja 28 dienų emocijų ar pažeidžiamumo ciklą.
Daktaras svarstė, kodėl taip yra. Jis tikėjo, kad visi žmonės savo prigimtimi yra biseksualūs bei turi moteriškų ir vyriškų bruožų. Dr. Fliess pavadino 23 dienų fizinį ciklą vyriškuoju ciklu, todėl, kad su šiuo cikliškumu keitėsi stiprybė, ištvermė ir gyvybingumas. Jis nusprendė 28 dienų ciklą pavadinti moteriškąja kiekvieno žmogiško individo dalimi, nes su šiuo cikliškumu keitėsi tokios žmogaus savybės kaip juslumas, intuicija, meilė, kūrybingumas ir emocionalumas.
Vėlesni tyrimai tik patvirtino egzistuojant 23 dienų fizinį ir 28 dienų emocinį ciklus. Žinoma, mažai kas šiais laikais sutiktų su prielaida, kad fizinės jėgos išraiška būdinga tik vyrams, o emocijos – tik moterims. Abi charakteristikos neabejotinai būdingos abiejų lyčių žmonėms.
Daug įžymių protingų žmonių pasisako apie bioritmų teoriją. Štai keletas įdomių frazių apie bioritmus:
  • “Biologiniai ritmai yra pagrįsta teorija. Jie padeda daug ką suprasti, pavyzdžiui, “blogos savaitės” ar “blogos dienos” reiškinį.” (Bertram Brown, Psichinės Sveikatos Instituto direktorius)
  • “Kai chemija buvo tokioje būsenoje, kaip yra bioritmai šiandien, tai ji buvo vadinama alchemija. Bet alchemija tapo chemija, ir po penkiasdešimt metų tyrinėjimų tas pats gali atsitikti ir su bioritmais.” (Douglas Kelley, Nacionalinio Saugumo Tarybos statistikas)
  • “Tai visiškas melas, gryna apgavystė. Nieko negaliu apie tai pasakyti, nes nieko panašaus mes nesame pastebėję. Aš suabejočiau bet kuriuo, kuris bandytų mano gyvenimą paaiškinti matematiškai, 23 dienų ritmo sąvokomis.” (Colin Pittendrigh, Stanford Universiteto biologinių ritmų ekspertas)