Gyvenimo kelio ir vardo skaičius

Numerologija yra labai tampriai susijusi su tarologija, tad jau seniai esu pasiskaičiavusi savo gyvenimo kelio skaičių ir radusi tą skaičių atitinkančią taro kortą.
Tačiau iki šiol dar niekada neskaičiavau savo vardo skaičiaus. Jei ir Jūs niekada nebandėti “išskaičiuoti savo vardo”, tuomet kviečiu į kompaniją drauge su manimi 🙂

Gyvenimo kelias pagal gimimo datą.

Tiems, kas nežino, kaip pasiskaičiuoti savo gyvenimo kelio skaičių, primenu skaičiavimo principą:

Užsirašome savo gimimo datą 1984-05-10 ir sudedame visus skaitmenis atskirai: 1+9+8+4+0+5+1+0= 28. Jei gauta suma yra 1-21 ribose, tuomet pagal skaičių susirandame savo kortą. Tai ir bus Jūsų gyvenimą lydinti korta.

Jei gautas skaičius yra didesnis nei 21, tuomet skaičiuojame toliau: 28 = 2+8 = 10 = 1+0 = 1.
Gyvenimo kelio skaičius dažniausiai būna vienženklis skaičius, kuris gaunamas sudėjus gimimo datos skaitmenų sumoje esančius skaitmenis: 1+9+8+4+0+5+1+0 = 28 = 2+8 = 10 = 1+0 = 1 yra gyvenimo kelio skaičius ir šiuo atveju, taro kortos “Magas” atitikmuo.

Išimtimis laikomi skaičiai: 11, 22, 33, 44 ir jų sudėti iki vieno skaitmens nereikia, nes šie dviženkliai skačiai turi savo unikalias reikšmes kaip gyvenimo kelio skaičiai. Tačiau net ir sumoje gavus unikalų skaičių, manau prasminga būtų dar kartą sudėti skaitmenis, kad gautume galutinį vienženklį skaičių kaip taro kortos atitikmenį. Noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad taro sistemoje kortos nuo 0 iki 9 vaizduoja būtent fizinius asmenis su jiems būdingomis savybėmis, temperamentu ir vaidmeniu visuomenėje.

Pabandykite pasiskaičiuoti patys!

Na, o vardo skaičius skaičiuojamas irgi labai panašiu principu. Kiekviena raidė turi savo skaitmeninę išraišką, tad belieka sudėti savo vardo raides (skaičius) iki vienženklio skaičiaus:

1 – A, Ą, H, P
2 – B, I, Į, R
3 – C, Y, S, Š
4 – Č, J, T
5 – D, K, U, Ų
6 – E, Ę, L, Ū
7 – Ė, M, V
8 – F, N, Z
9 – G, O, Ž

Skaičiavimo principas pagal vardą:

JOANA = 4+9+1+8+1= 23 = 2+3 = 5

Vardo atitikmuo taro kortose apskaičiuojamas lygiai tokiu pat principu, kaip ir skaičiavome Gyvenimo kelio skaičiaus kortą.
Šiuo atveju, vardo skaičius 5 atitinka kortą “Popiežius”.

Logiška būtų pabandyti pastudijuoti ir jungtinį Gyvenimo kelio/vardo skaičių: 1+5 = 6. Šeši taro sistemoje atitinką kortą “Įsimylėjeliai”.

Gyvenimo skaičių reikšmės:

Skaičiaus reikšmę rasite paspaudę savo skaičių:

Gyvenimo kelio skaičius 1 – vienetas
Gyvenimo kelio skaičius 2 – dvejetas
Gyvenimo kelio skaičius 3 – trejetas
Gyvenimo kelio skaičius 4 – ketvertas
Gyvenimo kelio skaičius 5 – penketas
Gyvenimo kelio skaičius 6 – šešetas
Gyvenimo kelio skaičius 7 – septynetas
Gyvenimo kelio skaičius 8 – aštuonetas
Gyvenimo kelio skaičius 9 – devynetas

Unikalūs skaičiai:

Gyvenimo kelio skaičius 11 – vienuolika
Gyvenimo kelio skaičius 22 – dvidešimt du
Gyvenimo kelio skaičius 33 – trisdešimt trys
Gyvenimo kelio skaičius 44 – keturiasdešimt keturi

Taro kortos pagal gyvenimo skaičių:

0 - Juokdarys (Kvailys)

Beprotis (juokdarys, džokeris) – kažkas nekalto, nepatyrusio, tik ką pradėjęs gyvenimo kelią; kažkas, kas dar nesusidūrė su gyvenimiškom problemom. Jis atviras bet kokioms žinioms, džiugus kaip vaikas, dar neskiriantis gėrio nuo blogio.

1 - Magas

Magas – tai asmenybė, jaučianti amžių jungtį. Idėja įsikūnija, suvokia savąjį “aš”. Magas – žmogus patyręs, bet jaunas, naudojantis magiją, kad iškiltų virš pasaulio. Šioji magija nesusijusi nei su ritualais, nei su romantika. Kaip ir magui, jums gyvenime pavyksta daryti stebuklus, kurie pačiam atrodo visiškai įprasti.

2 - Žynė

Žynė vaizduoja dvasinį pradą, tačiau paslėptąją jo dalį, pasąmonę. Tai vyriškojo prado (kurį vaizduoja Magas) simbolinė priešingybė. Kad suprastų kitą, žmogus pirmiausia savyje turi rasti tai, kas juos jungia; todėl ši korta reiškia ir harmoniją, pusiausvyrą tarp priešingybių. Simbolizuoja intuiciją, kūrybines jėgas, vaizduotę, yra lyg ir paslėpta kūrybinio proceso pusė.

3 - Imperatorė

Tai lyg Mago ir Žynės susitikimo rezultatas, kuris vaizduoja priešingybių (vyriško ir moteriško pradų) susijungimą. Tačiau moteriškas pradas dominuoja, tuo pat metu tai ir vaisingumas,  fizinė ir dvasinė kūrybinė jėga, pasiekusi savo išsiliejimo ribą. Būtent jos dėka po mūsų žemėje lieka mūsų vaikai ir darbai. Ši figūra atstovauja asmeninio teisingumo principui. Viskas, ką daro Valdovė ar Imperatorienė, yra nuoširdu.

4 - Imperatorius

Iš esmės ši korta simbolizuoja pasaulietišką, protingą valdžią. Imperatorius – tai šeimos galva, viršininkas, vadovas. Tačiau jo valdžia, kitaip nei Imperatorienės, grubi ir negailestinga, nes pagrįsta vien idėja, vien proto tobulumu, kuris neigia jausmus.

Be to, savo valdžią įtvirtinti jis pavėlavo: Imperatorienė namuose atsirado anksčiau, ir jam belieka ginti savo autoritetą – ką jis ir daro, dažnai nesirinkdamas priemonių.

5 - Popiežius

Korta yra moralės, intelekto, išminties, tradicijos pagarbos simbolis. Šventikas operuoja daiktų simboliais, įsiskverbdamas į jų priežastį ir tirdamas jų vystymosi variantus. Jo valdžia – tai ne grubios jėgos valdžia, bet tikėjimo valdžia: jo karalystė ne šiame pasaulyje. Skirtingai nei Imperatorius, jis reikalauja paklusnumo ne sau, o kitokiai, aukštesniai jėgai. Jo rankos šventinančiam geste: jis sujungia priešingybes ir įkūnija santuokos paslaptį.

6 – Įsimylėjeliai (Įsimylėjelis)

Tai pirmoji korta, kur nugalėtas dualizmas, priešybės suvienytos. Tai jausmų įkvėpimo, numanymų, gilinimosi į save, abstraktaus mąstymo simbolis.

Vienok meilė – tai ne tik vienybė, bet ir pagunda. Ji taip pat reiškia pasirinkimo, kurį reik padaryti, neišvengiamumą, tačiau tai reik daryt labiau vadovaujantis intuicija nei protu. Neveltui senovėje Mylimųjų kortą vadino Bifurcatio – sankryža, kelio išsišakojimas.

7 – Vežimas (Važnyčiotojas)

Tai savęs pažinimo korta. Todėl reikia gyventi, pačiam save pažinti ir patirti, o ne leistis nugyvenamam. Taip susiformuoja judrus ir kartu stabilus Aš.

Praeito gyvenimo kelio pabaiga, kas gi toliau? Kovos vežimas laukia – laikas į kelionę. Vežikas – tai žmogus, įgavęs didelę patirtį. Jis kyla į kelią, ketindamas užimti jam tinkamą vietą visuomenėje, ir jam tai pavyksta, nes turi stiprią valią. Jis tiki, kad dabar jausmai turi užleisti vietą protui. Tačiau jis dar nežino, kad ir ši gyvenimo atkarpa kada nors pasibaigs. Tuomet vėl viskas kartosis iš naujo, nors ir kitame lygyje.

8 – Jėga (Mergelė)

Panaudokite esamus prieštaravimus tam, kad sužinotumėt, kaip geriausia įvairias jėgas tuo pačiu metu paskirstyti ir naudoti. Teigiamas ryšys su seksualumu yra jūsų pastangų sėkmės rezultatas ir sąlyga.

Ši korta tik patvirtina ją ištraukusio žmogaus padarytą atradimą: taip, pasaulis sudarytas būtent taip, kaip jis tai mato dabar, viskas pasirodė kitaip nei atrodė prieš tai; bet ir jis pats pasirodė esąs visai ne toks, kokiu save laikė. Tas, kuris iš dievų reikalauja teisingumo, neturi pamiršti, kad pirma sąskaita bus pateikta jam pačiam.

9 – Atsiskyrėlis (Vienuolis)

Ši korta reiškia materialių ir dvasinių gėrybių siekio atsisakymą. Kokia nauda žmogui, jei jis gaus visą pasaulį, o sielai savo pakenks? – klausė Jėzus. Atrodo, paprasta tiesa, tačiau ją suprasti žmogui kartais prireikia viso gyvenimo. Todėl ir vaizduojamas senas atsiskyrėlis. 

Seniau šią kortą vadino Seniu ir buvo manoma, kad ji vaizduoja visaapimantį Laiką: vietoj žibinto ankščiau atsiskyrėlis laikė smėlio laikrodį. Tuomet ši korta kalbėjo ne apie išmintį, o apie baimę ir galėjo nusakyti artimą mirtį.

10 – Fortūnos ratas

Tai išminties, o taip pat likimo permainos į gera simbolis. Tai naujo gyvenimo ciklo pradžia, progreso, sėkmės, savo paties ir visko tobulinimo simbolis. Viskas šiame pasaulyje sukasi kaip ratas, sako ši korta, nieko nėra pastovaus, išskyrus tavo asmeninį “Aš”, bet ir jis su laiku keičiasi. Ne viskas priklauso nuo žmogiškų norų: yra atsitiktinumų grandinė, nežinomas likimo žaidimas, “neapibrėžtumo faktorius”, kurio negalima neskaičiuoti, sudarant ateities planus. 

Daugelyje įvairiausių Taro kortų piešinių interpretacijose yra ypatingas požymis – tai realaus asmens nebuvimas.

11 - Teisingumas

Ši korta vaizduoja jėgą, bet jėgą minkštą, moterišką. Priešingybės, pavaizduotos kortoje, egzistuoja atskirai, nesusiliedamos viena su kita, o išlaikydamos pirmapradę kilmę (moteris ir liūtas). Ši korta primena Tantrą – mokymą apie moterišką pradą kaip Pasaulinės ir individualios energijos šaltinį.

Ieškokite akimirkos centro. Būti tuo momentu pilnaverčiu žmogumi, vadinasi, panaudoti visas likimo suteiktas galias ir asmeninę dalią ir su visu tuo gyventi.

12 - Pakaruoklis

Kasdienybėje pakaruoklis – tai besimokantis: juk, iš vienos pusės, mokymasis – visada prievarta, laisvės apribojimas, nors ir laikinai. Iš kitos – tai naujas požiūris į daiktus ir aplinką. Tu jauti, kaip keitiesi. Transcendentiniam plane – Pašvęstasis, pažinęs mistinę daiktų pusę, bet ir suvokęs ir tai, kad negalima kištis į jų eigą. Laikini nepatogumai jau nebepajėgūs sudrumsti jo sielos.

Čia skelbiamas ne pasyvumas ar silpnumas, priešingai, tikėjimas ir geismas, aistra, išgyvenimas. Nupiešta padėtis praneša apie tikėjimo ir sąžinės patikrinimą. Išbandomi jūsų ištvermė ir patvarumas. Panaudokite rūpimus klausimus savo tikėjimui išbandyti. 

13 – Mirtis

Mirtis ir gyvenimas neatsiejami, viena gimdo kitą; ar verta pabaiga laikyti tai, kas tuo pat metu yra ir pradžia? Todėl ši korta ir nėra fizinės mirties pranašas. Mirties korta, priešpaskutinė (ne paskutinė!) antros septyniukės korta, nurodo ateinantį arba jau prasidėjusį asmenybės atsinaujinimą.

Kartais korta reiškia, kad esate nepaprastai susižavėjęs prievarta ir naikinimu arba jaučiate tokią grėsmę. Tačiau jūsų agresyvūs impulsai bus tik tuomet pavojingi, jei bandysite juos neigti. Jūs galite išmokti naudoti savo galią ir valdžią ne prieš kitus, o į pagalbą sau.

 

14 - Nuoseklumas

Vanduo, pilstomas iš vieno indo į kitą, simbolizuoja amžiną energijos cirkuliaciją Visatoje.

 Pagal Aristotelį, nuosaikumas – tai viena iš keturių svarbiausių dorybių. Santūrumo korta – paskutinė antros septyniukės korta, taaip pat reiškianti vieno gyvenimo etapo pabaigą ir greitą kito pradžią. Čia kalbama apie meną – gyvenimo meną vertinti daiktus pagal asmeninį matą: jūs žinote daiktų vertę ir naudojate juos pagal tikrąją jų paskirtį.

15 - Velnias

Ši korta kalba apie tai, kad blogis yra žmogaus sudėtinė dalis, taip pat ir viso gyvenimo. Tuo pat metu kortos grafika nurodo, kad ugnis gali būti šviesa.

Velnio korta simbolizuoja gundymus – polinkius, apie kuriuos sąmoningai pamirštama, arba tiesiog nenorima jų pripažinti, o tuomet jie pasireiškia pačiu neįprasčiausiu būdu. Vienintelis būdas su jais kovoti – nebėgti nuo to, kas draudžiama, o priimti viską taip, kaip yra, pereiti per išbandymus ir palikti praeityje: ne toks tas velnias baisus, kokiu jį vaizduoja.

16 - Bokštas

Ši korta simbolizuoja visišką žlugimą, visa ko griūtį, visko, kas iki šiol buvo egzistavimo pagrindas, požiūrio į gyvenimą persivertimas, bejėgiškumas prieš griausmingą Dangaus valią. Bet tai ir Katarsis, dvasios apsivalymas nuo ją apsunkinusių nuodėmių ir kančių.

Žinomi keli archetipai, nusakantys šios kortos reikšmę. Vienas iš jų – Babelio bokšto statyba. Babelio bokšto statyba išgarsėjo ne tik griuvimu, bet ir “Babelio kalbų susipainiojimu”: žmonės vieni kitų nebesupranta. Svarbiausia – sugebėti kilusiam pavojui žvelgti tiesiai į akis.

17 - Žvaigždė

Jėga perpildo moterį, pasiekusią trokštamą tikslą, žadėtąją žemę, bet pasirodė, kad jai jos nereikia, ir nuostabioji jėga naudojama veltui: vanduo be tikslo nuteka ir į taip pilnus šaltinius arba į nepasotinamą žemę. Tačiau prarandama ne viskas: tai, kas atiduota, tegu ir nepastebimai, bet sugrįžta. Todėl korta – vilties, atgimimo, didelės sėkmės bet kokiam darbe simbolis. Kai kada šią kortą vadina “magų žvaigžde”, simbolizuojančia planetų, elementų ir kitų gamtos jėgų vienybę.

18 - Mėnulis

Iliuzijų, svajonių, užsidarymo savų minčių rate, kūrybinio stoiškumo simbolis. Kelionė atvedė mus prie nežinomybės slenksčio, kurį peržengti trukdo baimė ir ilgesys; ar po jo atsivers naujas, nuostabus vaizdas, ar mes patys tapsim tik vaizdu, šešėliu? Mus palaiko tik viltis.

Ši korta, atitinkanti Žuvies ženklą, Didžiuosiuose Arkanuose užbaigia Zodiako ženklų ciklą. Ant Žuvies ir Avino ribos, ten, kur zodiako ratas užsibaigia ir vėl prasideda, egzistuoja tokia pilka, “miglota” zona, kuri laikoma pavojinga: kelio nematyti. Kas bus toliau – neaišku. Neveltui senovėje šią kortą vadino crepusculum – prieblanda. Eilinis gyvenimo etapas eina į pabaigą, sako ši korta; bet sustoti negalima, reikia eiti toliau.

19 - Saulė

Taip ar kitaip, ši korta reiškia tą ilgai lauktą šviesos ir džiaugsmo pasaulį, kurio taip ilgai laukei ir siekei visą savo kelionę. Prasibrauti iki jo sugebėjai tik todėl, kad tave vedė jėga aukštesnė už žmogišką, kurios dėka gyvenimo žiežirba neužgęsta visuose etapuose, kiek jų bebūtų. Ateina eilinio etapo pabaiga, bet tai jūsų nebegąsdina: tu žinai, kad po jo ateis naujas. Tavo protas aiškus, jis išmoko siekti svarbiausio, atmesdamas nereikalinga. Jums daug kas pasiekiama, daug kas jūsų jėgoms; bet protas – baisus ginklas, ir naudotis juo reikia tik su didele atsakomybe.

20 - Teismas

Korta reiškia prieštaravimą, simbolizuotą prabudimą, atsinaujinimą ir grįžimą prie senų reikalų ir projektų, o taip pat dvasinę energiją. Atėjo laikas įveikti netektis ir pakilti naujam gyvenimui,- sako ši korta. Dabar tu žinai, kad visa tai pasiekti galima tik peržengus slenkstį, kuris kažkada atrodė neprieinamas. Durys uždarytos tik nuo apsunkusios kūno naštos, įpročoų ir prisirišimo prie praeities. Šešėlis lengvai tai pereis. Tapk šešėliu blogiui, palik viską, kas žemiška, ir tavo dvasia pasieks laisvę. Angelas jau sutrimitavo, tu pakviestas. Stok ir eik.

21 – Pasaulis

Arkanas reiškia ramybę ir aplinkinio pasaulio harmoningą tobulumą. Netgi tada, kai ją vadina “chaosu”, ji suprantama ne kaip netvarka, o kaip pirmapradis, tobulas savo beformiškumu aplinkinis pasaulis. Ši korta – tai žmogus, radęs savo pusę, pasiekęs aukščiausią pažinimo laiptelį ir harmoniją su Visata. Jis laisvas. Kelionė užbaigta. Siela įvykdė savo pavedimą.

Tačiau nesustokite, judėkite, neišleiskite iš akių judėjimo ir ritmo, esančių kiekvienoje akimirkoje ir kiekviename įvykyje. Įsitikinimas, kad viskam skirtas savo laikas, savo ribos ir matas, padės atpažinti ir patiems nustatyti jūsų laiko ženklus!